محل اقامت

محل اقامت

گزینه های اقامتی زیادی داریم. برخی از اقامتگاه ها مناسب دانشجویان جوان است. همه اقامتگاه ها فقط بر اساس جنسیت ، فقط پسرها یا دختران است. ما همچنین دارای بودجه اسکان هستیم.

نکات ویژه

هنگام فکر کردن در مورد اسکان باید به معیارهای مختلفی توجه کنید. شما به سن ، جنس ، بودجه ، محل سکونت نگاه می کنید. شما همچنین به امکانات و حمل و نقل در نزدیکی ساختمان نگاه می کنید.

زیر 18؟

با نظارت و محافظت کامل حرفه ای در پردیس بمانید

موقعیت مکانی خوب با امکانات کامل

استودیوهایی با امکانات کامل حتی GYM ، استخر ، کافه و دیسکو در ساختمان

اقامت خانواده

در کنار خانواده های بومی باشید و زبان و فرهنگ بیاموزید

آپارتمانهای خصوصی

می توانید آپارتمان های خصوصی برای به اشتراک گذاشتن با خانواده یا دوستان خود تهیه کنید