فرم همکاری

IEC فرم مکاری

مشاوران آموزش بین المللی در معدود کشورهایی از جمله امارات متحده عربی ، ایران ، الجزایر ، اوکراین و انگلیس فعال هستند. ما همیشه دوست داریم با مشاوران آموزش و پرورش کار کنیم که در ارتباطات و بازاریابی خوب هستند. ما آموزش های مربوط به کاندیداهای منتخب را ارائه می دهیم.

توسعه دهنده تجارت امارات:

ما به دنبال یک توسعه دهنده مشاغل در امارات هستیم که بازار آموزش را به خوبی می شناسد. کاندیدای سمت راست باید دارای چند سال تجربه مرتبط باشد. ارتباط خوب به زبان انگلیسی و آشنایی با یک یا چند زبان مکالمه در امارات مزیت خواهد بود. نامزد مناسب باید بتواند با کشورهای GULF نیز همکاری کند.

مسلط به انگلیسی و عربی
تجربه در بخش آموزش
تجربه در بازاریابی دیجیتال
کار مسلط با رایانه ها ، موبایل و اپل
مهارت های ارتباطی خوب
مهارت های خوب رهبری و مدیریتی
دانش خوبی در مورد سیستم های آموزشی امارات و موسسات آموزشی
دانش مربوط به سیستم های آموزش در اروپا و آمریکای شمالی

مشاور آموزش در ایران:

ما به دنبال یک مشاور آموزش و پرورش در ایران هستیم که بازار آموزش را بسیار خوب می شناسد. کاندیدای سمت راست باید دارای چند سال تجربه مرتبط باشد. برقراری ارتباط خوب به زبان انگلیسی و آشنایی با یک یا چند زبان گفتاری در ایران مزیت خواهد بود.

مسلط به فارسی و انگلیسی
مهارت های ارتباطی خوب
کار مسلط با رایانه ها ، موبایل و اپل
دانش خوبی در مورد سیستم آموزش و پرورش و مؤسسات آموزش در ایران
تجربه در شبکه های اجتماعی
مهارت های مدیریت خوب
تمایل به یادگیری مهارت های جدید

مشاور آموزش در اوکراین یا روسیه:

ما به دنبال یک مشاور آموزش در اوکراین هستیم که بازار آموزش و پرورش را به خوبی می شناسد. کاندیدای مناسب باید دارای چند سال سابقه مرتبط باشد. ارتباط خوب به زبان انگلیسی و آشنایی با یک یا چند زبان مکالمه در اوکراین یک مزیت محسوب می شود.

مسلط به انگلیسی و روسی
مهارت های ارتباطی خوب
همکاری خوب با رایانه ها ، موبایل و اپل
تجربه در شبکه های اجتماعی
مهارت های مدیریت خوب
دانش خوبی در مورد سیستم آموزش و مؤسسات آموزش و پرورش در اوکراین و روسیه
تمایل به یادگیری مهارت های جدید

مشاور ویزا:

ما به دنبال یک متخصص هستیم که اطلاعات به روز در مورد تنظیم ویزا را برای انواع مختلف ویزا برای انگلستان ، ایالات متحده ، کانادا ، ژاپن ، اتریش بداند.

نامزد مناسب باید به خوبی انگیزه داشته باشد تا مرتباً اطلاعات ویزا را دنبال کند. فرد مناسب باید بداند که چگونه برنامه های آنلاین را برای مشتری اعمال کند. نامزد مناسب باید بتواند آخرین اطلاعات ویزا را در رسانه های اجتماعی و وب سایت بارگذاری کند.

مسلط به انگلیسی
مهارت های ارتباطی خوب
شناخت خوبی از شرایط ویزا برای کشورهایی که دانشجویان را برای آنها ارسال می کنیم
دانش خوب در مورد رایانه ها ، موبایل ها و اپ ها