بیمه

بیمه

ما با بهترین شرکتهای بیمه که در زمینه بیمه دانشجویی تخصص دارند همکاری کرده ایم. توجه به گرفتن بیمه نامه برای پوشش خسارات حوادث غیر منتظره مهم است.

نکات ویژه

گرفتن بیمه نامه مناسب با شرکت بیمه ای که برای شرایط شما مناسب باشد بسیار مهم است. شما باید آنچه را که می خواهید در بیمه نامه خود داشته باشید ، در نظر بگیرید.

اقامت طولانی

می توانید کل سال تحصیلی را در نظر بگیرید

خانواده

آیا با خانواده همراه هستید؟ شما می توانید تمام خانواده را در خط مشی خود بگنجانید.

ورزش های زمستانی؟

شما می توانید آن را در خط مشی خود لحاظ کنید

ادعاهای قبلی؟

هیچ ادعای قبلی به معنای تخفیف بیشتر است.